Daglige arkiver: 7. september 2018

LOKALT

Jammerbugt Kommune opfordrer virksomheder, der producerer store mængder affald eller indsamler plastaffald fra andre virksomheder…

LOKALT

Den seneste personaleredegørelse fra Jammerbugt Kommune viser det laveste sygefravær blandt kommunens medarbejdere siden 2014.…