Det nye Handicapråd

0
Lone Nørager Kristensen (th) er igen blevet valgt som formand for handicaprådet i Jammerbugt Kommune. Her ses hun sammen Christina Stenbæk, da Købmanden i Hjortdal og personerne omkring virksomheden modtog Handicapprisen. Privatfoto
I forbindelse med kommunalvalget udpegede den nyvalgte kommunalbestyrelse også et nyt handicapråd. Handicaprådet har blandt andet til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, at komme med gode ideer på handicapområdet og at være med til at skabe et positivt samarbejde mellem borgere med handicap og kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet har fået nye medlemmer, fem medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, to medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen og tre medlemmer udpeget af forvaltningen i Jammerbugt Kommune.

Handicaprådet har allerede holdt to møder i år. Første møde handlede mest om at få sig konstitueret, og rådet valgte igen Lone Nørager Kristensen fra Danske Handicaporganisationer som formand, mens rådet fik en ny næstformand nemlig Susanne Møller Jensen, fra Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet bliver hørt i sager af særlig vigtighed for borgere med handicap, ligesom de holder dialogmøder med de forskellige fagpolitiske udvalg i Jammerbugt Kommune. Lone Nørager Kristensen udtaler, at de i den tid hun har været med, har haft et godt samarbejde med Jammerbugt Kommune, og hun synes faktisk, at der bliver lyttet til rådet, ikke altid at rådets anbefalinger bliver fulgt, men alligevel synes hun, at der bliver lyttet til rådet, og de har en god dialog med kommunen.

På handicaprådets andet møde i år var der en massiv dagsorden og især punkterne om Task forces rapport på børnehandicapområdet brugte rådet meget tid på. Rådet fik en god gennemgang af rapporten af familie- og forebyggelseschef Uffe Viegh Jørgensen, som klart udtrykte, at der var områder, hvor forvaltningen ikke havde gjort det godt nok, og at det de nu var i gang med at få rettet op på. Handicaprådet udtalte selvfølgelig kritik af rapporten og vil følge udviklingen på området tæt, men har også tiltro til, at der vil blive rettet op på tingene.

Handicaprådet behandlede også udkast til nye kvalitetsstandarder på en del områder, blandt på områderne Handicap og Senior og Senior og Sundhed. I sit høringssvar opfordrer Handicaprådet blandt andet Jammerbugt Kommune til at se på muligheden for at yde ledsagelse til personer over 67 år.

– Jeg synes, at vi gør en forskel i Handicaprådet, både som høringspart, “vagthund”, prisuddeler og bidragsyder med gode ideer, siger Lone Nørager Kristensen og tilføjer:

– Jeg ser frem til en ny 4-årig periode med et handicapråd med både erfarne og nyudnævnte medlemmer.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close