Hæder til Chr. Knudsen

0
Borgmester Mogens Chr. Gade afslørede skilt for mindetavlen. Privatfoto
Arne Sloth Kristoffersen arbejdede for navngivning af pladsen

Torsdag 16. august blev Chr. Knudsens plads indviet ved Brovst Skole med både skilt og mindeplade samt taler og en sammenkomst med 40 fremmødte, blandt andre flere af Chr. Knudsens tidligere elever.

Efter velkomst af skoleleder på Brovst Skole, René Gregersen, fortalte borgmester Mogens Chr. Gade, at der også skulle lyde en stor tak og hæder til nyligt afdøde Arne Sloth Kristoffersen. Han har indsamlet oplysningerne om Chr. Knudsen samt ihærdigt og stædigt arbejdet for at Chr. Knudsen skulle få sin plads og mindetavle.

Og Arne Sloth Kristoffersen havde ikke tøvet med at kalde Chr. Knudsen for den mest betydningsfulde skolemand i Øster Han Herred.

Efter afsløring af selve skilt og tavle fortalte Frode Knudsen, der er søn af Chr. Knudsen, i skolebiblioteket om sin far.

Birger Jakobsen fra Aabybro var en af de fremmødte som havde haft Chr. Knudsen som lærer. Det var fra 1943.

– Han var min lærer, indtil han døde. Vi var mange, der var kede af det, da han lukkede sine øjne. Han var simpelthen en fantastisk pædagog ud over alle grænser. Han kunne styre os på en god måde. Så jeg er her i dag for at mindes ham og møde nogle af de gamle skolekammerater, sagde Birger Jakobsen.

Øster Han Herred med de ti sogne tidligere var den gang et meget afsides område uden nogen eksamensskole.

Hvis man ville have den femårige realeksamen, skulle man til Aabybro eller Fjerritslev. Man skulle helst bo i nærheden af jernbanen og have råd til billetten, skolepengene og skolebøgerne.

Førstelærer Chr. Knudsen ved Stationsbyskolen i Falborggade indkaldte derfor til et borgermøde i foråret 1943, hvor han foreslog, at man oprettede et to årigt præliminærkursus. Der var stor opbakning til forslaget, og Chr. Knudsen gik videre med det enorme forberedelsesarbejde. Et præliminærkursus kunne vare mellem et og fire år og med det samme pensum som til Og 16. august 1943 begyndte Brovst Præliminærkursus med 10 elever i alderen 13 til 30 år. Skolepengene udgjorde 250 kr. om året. De forskellige kommuner havde stillet en del fripladser til rådighed for mindre bemidlede.

Eleverne skulle selv betale bøgerne, og syv af de 10 første elever fik mellem en kvart og trekvart friplads. Da kurset ikke havde eksamensret, måtte eleverne, da de skulle til eksamen i 1945, tage toget til Aalborg dag efter dag for at blive eksamineret af to fremmede censorer. Alle 10 bestod med karaktererne g+ til mg+.

Chr. Knudsen var samtidig forstander for Brovst Handelsskole og Brovst Tekniske Skole. Undervisningen foregik på Teknisk Skole i Østergade og blev i begyndelsen varetaget af lokale lærere sammen med den første eksterne lærer, Erik Fibæk Laursen, der blev ansat i 1943. I 1944 blev M. Møller Nielsen ansat og året efter Niels Stampe. M. Møller Nielsen efterfulgte Chr. Knudsen som forstander i 1951. Samme år blev den nye, store centralskole i Brovst taget i brug med Chr. Knudsen som den første skoleinspektør.

Chr. Knudsen døde allerede i 1955 af hjertestop, kun 61 år gammel. Han var slidt op. Hans store betydning sås i den sorg, der var blandt skolens elever og i hele byen.

Brovst Præliminærkursus blev udvidet til fire år med navnet Brovst private Realskole, fortsat afsluttende med præliminæreksamen. Eleverne kom fra næsten alle sogne i Øster Han Herred, selv fra den yderste klit.

Chr. Knudsens initiativ og indsats i den mørkeste del af besættelsestiden og i de fattige 1950’ere fik enorm betydning for Brovst og Øster Han Herred og varede indtil 1962, hvor Brovst Skole fik realafdeling som følge af en ny folkeskolelov, hvorefter Brovst Private Realskole blev lukket.-tin

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close