OVERTAGELSE: Med erhvervelsen af ejendommen på Terndrupvej 81 i Brovst er Nanna Agesen og Henrik Brander klar til fremtidens udfordringer

BROVST: Agesen er et velklingende navn i Han Herreds håndværkerbranche, og blandt disse virksomheder er Agesen El-Teknik, som efter næsten et halvt århundrede på Bohrs Vej 2 i Brovst nu er kommet på plads i nye rammer i byens industrikvarter.

Indehaverne Nanna Agesen og Henrik Brander byder derfor indenfor til reception i lokalerne på Terndrupvej 81 fredag 30. august om eftermiddagen.

Her vil gæsterne opleve et makkerpar, som er begejstret over at have fået optimale forhold at drive virksomhed under. Der er tale om en grundmuret bygning, som tidligere tilhørte malermester Svend Erik Myrup, og ud over de 300 kvadratmeter inden døre er der et stort, praktisk halvtag ude foran. Det gør af- og oplæsning væsentligt mere bekvem, noterer Henrik Brander sig.

Ydermere ligger bygningen på en 2.500 kvadratmeter stor grund, som giver mulighed for udvidelse, hvis behovet skulle opstå.

Hidtil har Nanna Agesen og Henrik Brander lejet sig ind hos Nannas far, Keld Agesen, som etablerede firmaet tilbage i 1972. Derudover har de skullet leje lagerplads i Dyrlægegaarden i Kirkegade, men nu er det hele altså samlet under ét tag.

− Vi har i mange år haft en grund på den anden side af Terndrupvej og har haft planer om at bygge dér. Men så skete der det, at en af vore kunder formidlede kontakt til ejeren her med henblik på en lejeaftale, og på få dage blev det til en handel i stedet.

Overtagelsen af Terndrupvej 81 fandt sted i marts, og de nye ejere er glade for at være blevet herrer i eget hus, og at de valgte denne løsning frem for at bygge et af nutidens industrihuse.

Nanna Agesen fulgte i faderens fodspor og gik i 1998 i lære som elektriker i familievirksomheden. Hun fortsatte med to års uddannelse til elinstallatør og blev færdig i 2002, og imens varetog Henrik Brander den daglige drift. Han var kommet ind i firmaet som lærling i 1990, og i 2005 begyndte en proces, som førte til et generationsskifte med Nanna og Henrik som de nye indehavere af Agesen El-Teknik. Keld Agesen trak sig helt sig helt ud af ejerskabet i 2009.

− Vi er en lokal, allround elvirksomhed, som ønsker at være kendt for høj service, både hvad angår private, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Ved at have flere ben at stå på er vi lykkedes med at gøre os mindre sårbare for konjunkturudsving inden for eksempelvis landbrug og boligbyggeri.

Til sammen har Nanna Agesen og Henrik Brander mange kompetencer, som de udnytter bedst muligt i virksomhedens drift. Nannas force ligger inden for it, hvor hun har skaffet sig stor ekspertise inden for ip-telefoni, videoovervågning, elektroniske nøglesystemer med adgangskontrol, intelligent bygningsinstallation (IBI) samt plc-styring til industrien.

Også grønne løsninger såsom varmepumper og solceller ligger inden for makkerparrets kompetencer.

Henrik dækker et bredt spekter inden for installationer til boliger, industri og landbrug, eksempelvis korntørringsanlæg. Derudover står han for tilbudsgivning, vareindkøb og planlægning af de daglige opgaver for virksomhedens fem medarbejdere.

Ud over indehaverne er der to svende ansat. Det er tvillingeparret Jan og Torben Heby Christensen, som er fra Arentsminde og har været tilknyttet Agesen El-Teknik i henholdsvis omkring 25 og 15 år. Desuden er 24-årige Morten Pedersen pr. 1. juni i år begyndt som lærling.

Agesen El-Teknik har netop deltaget i den omfattende ombygning af Sanden Bjerggaard til Hotel Nor, og derudover har virksomheden flere gange haft opgaver i tilsvarende historiske bygninger rundt om på egnen.

− Det er noget af det, der gør det sjovt og spændende! samstemmer Nanna og Henrik. Med de nye fysiske rammer erklærer de sig parat til at agere inden for branchen mange år endnu.

På den private front danner Nanna Agesen par med kæresten Kenneth. Hun har tre børn, hvoraf et stadig er hjemmeboende, og familien bor i Brovst. Torben Brander, der oprindelig er fra Halvrimmen, bor sammen med hustruen Mette og parrets to drenge i Aabybro.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...