Efter endnu et arrangement med manglende opbakning har flere i bestyrelsen givet op

Flere medlemmer af Brovst Borgerforening har besluttet at kaste håndklædet i ringen - og det kan meget vel blive hele borgerforeningens endeligt, hvis ingen træder til for at overtage deres pladser i bestyrelsen på generalforsamlingen 16. januar næste år.

De fire medlemmer af bestyrelsen, som er på valg, ønsker ikke genvalg, og samtidig udtræder to af de øvrige medlemmer.

Derfor skal der som minimum findes fire nye medlemmer af bestyrelsen, hvis Brovst Borgerforening skal fortsætte arbejdet og byen ikke skal ende lige som Fjerritslev, hvor man for år tilbage mistede sin borgerforening, da alt for få ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet.

I Brovst har de frivillige ellers gjort sit for at kæmpe for sammenhængskraften i byen - for Brovst Borgerforening var oprindeligt blevet lagt i graven. En lille flok synes dog, at der manglede netop en borgerforening og besluttede at puste liv i den gamle forening og give den et nyt og ungdommeligt twist. Således blev Brovst Borgerforening stiftet tilbage i efteråret 2015 af en række lokale ildsjæle, som ville skabe liv og sammenhold i byen. Nuværende bestyrelsesformand i Brovst Borgerforening, Martin Hauerslev, var blandt disse og han husker tilbage på 2015 med stor stolthed og glæde over den følelse af fællesskab og sammenhold, der blomstrede frem i byen.

- Vi oplevede en stor opbakning til projektet og fik hurtigt mange medlemmer. I starten af 2016 havde vi omkring 200 husstande som medlemmer, hvilket var en fantastisk start. Men siden er medlemstallet kun faldet, og der er ellers gjort mange tiltag for at få flere medlemmer igennem det seneste år. Blandt andet er der husstandsomdelt flyers, som opfordrede til at støtte op om foreningen, fortæller Martin Hauerslev.

- Bestyrelsen har virkelig gjort et kæmpe stykke arbejde og brugt rigtig mange timer, men effekten er desværre udeblevet, siger Martin Hauerslev.

Brovst Borgerforening har siden opstarten afholdt en del arrangementer som for eksempel fastelavn, Lan Party, vinsmagning, ølsmagning og som medarrangør ved Jul på Bratskov - for blot at nævne nogle.

Tre byfester har man indtil nu også afholdt. Den første efter stiftelsen var en succes, både økonomisk og i forhold til antal deltagere, men ved de seneste to byfester har man oplevet svigtende opbakning fra indbyggerne - især til festen lørdag aften, hvorfor disse to byfester også har givet store underskud.

Senest har borgerforening måtte aflyse et stand-up arrangement på Bratskov grundet svigtende billetsalg.

- Vi har en god basisforretning og en egenkapital på næsten 100.000 kroner, og så har vi oplevet en helt fantastisk opbakning fra byens erhvervsdrivende i form af sponsorater. Men vi kan ikke forsvare, at medlemmernes kontingent, og de erhvervsdrivendes sponsorpenge efterhånden udelukkende skal gå til underskudsfinansiering på en byfest med manglende tilslutning til især festen lørdag aften. Vi har fået masser af positive tilkendegivelser fra indbyggerne, men det hjælper bare ikke, at man så ikke støtter op og deltager. Og vi skal være væsentlig flere for at have den kritiske masse af medlemmer, der gør, at vi kan drive en borgerforening med et stabilt økonomisk fundament, forklarer Martin Hauerslev.

- Vi vil ikke pege fingre af nogen, men vi er efterhånden kommet til en erkendelse af, at vi aldrig rigtig har fundet vores plads i Brovst. Måske er der i virkeligheden ikke behov for en borgerforening i Brovst anno 2018, eller måske skal der blot nye kræfter og ideer til for at føre foreningen videre, funderer Martin Hauerslev.

- Vi oplever desværre, at i en periode hvor man burde støtte op om aktiviteterne i Brovst, at holdningen ved mange er, at det må de andre gøre. Vi ville en hel masse, da vi startede op i sin tid, men har bare aldrig slået igennem, erkender Martin Hauerslev.

Bestyrelsen håber således, at der møder nye kræfter op til generalforsamlingen i januar 2019, som vil trække i arbejdstøjet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...