Årets golfer kåret og udskiftning i bestyrelsen

JAMMERBUGT: Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamling i Jammerbugtens Golfklub i Starkær.

De fremmødte valgte Poul Jørgen Lyebalk som dirigent, og han gav ordet videre til formanden Klavs Krogh, der aflagde beretning om årets forløb.

I beretningen takkede formanden for den store frivillige indsats i klubben, som er en absolut nødvendighed, for at holde den kørende, med en acceptabel økonomi både for klubben og dens medlemmer.

Han opfordrede alle medlemmer til at støtte op om klubbens økonomi, ved at deltage i klubbens matcher, bruge fritspilsordningen og klubbens egen butik når der skal handles udstyr.

Et stort punkt blev klubbens muligheder for at modvirke medlemsnedgangen på cirka 10 procent årligt.

Her blev medlemmerne opfordret til at bruge sit netværk, da mund til mund metoden om spillets herligheder er både billig og virksom.

Klubben har brugt 25.000 kroner fra foreningspuljen til at købe begyndersæt, som nystartede golfere kan låne, indtil man eventuelt vil købe eget udstyr.

Herefter kunne kasserer Evan Helledie fremlægge regnskabet, der afledte enkelte spørgsmål, inden det blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Regnskabet viser et overskud på 37.000 kroner, som dog skal holdes op mod et underskud på 20.000 kroner i baneanlægget, som også er en del af Jammerbugtens Golfklub.

En mindre kontingentstigning blev godkendt, inden Jørgen Hasager blev valgt til bestyrelsen, da Brian Odde har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem. Brian fik blomster og tak for sin indsats i klubben.

Der var ligeledes blomster til Hilda Madsen fra Restaurant Golfen for godt samarbejde, og endelig blev årets golfer - Bjarne Jensen, også beriget med en flot buket samt en pokal til kaminhylden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...