Kommunen og Naturstyrelsen vil genoprette økologisk tilstand

FOSDALEN: Dele af den unikke natur ved Lien og Fosdalen er i dårlig tilstand. Derfor vil Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen genoprette områdets økologiske tilstand.

Den store udstrømning af rent grundvand ved Lien og Fosdalen giver liv til specielle naturperler som kildevæld, rigkær, kildevældsbække og Svenstrup Å. Men flere steder er de grundvandsafhængige naturtyper dog negativt påvirket af tidligere dræning.

Det gør Jammerbugt Kommune noget ved i regi af EU projektet LIFE RigKilde. En række indsatser skal forbedre forholdene særligt for de sjældne artsrige grundvandsafhængige naturtyper som rigkær og kildevæld.

Fra starten af maj og hen over juni arbejder Jammerbugt Kommune, Naturstyrelsen og private lodsejere for at forbedre de hydrologiske forhold og dermed naturkvaliteten af de grundvandsafhængige naturtyper.

- Med restaureringen af Svenstrup Å, Fosdal bæk og Svenstrup Kær ved Lien løfter vi den enestående natur i området yderligere, og begrunder hvorfor området er med i Danmarks Naturkanon over de 15 fineste naturområder i landet, siger Jens Christian Golding, formand for teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune.

- Med LIFE RigKilde projektet, og samarbejdet med Naturstyrelsen og de private lodsejere kommer vi et stort skridt nærmere målsætningerne for naturen i Natura 2000 området og i fredningen, siger han.

Det betyder, at Svenstrup Å restaureres over en strækning på cirka to kilometer. Kildevældsbæk ved Fosdalen restaureres med nyt slynget forløb over cirka 300 meter nedenfor Lien-skrænten.

Den mindre kendte, men ligeså vandførende kildevældsbæk ved Hødal/Hjuldal nærmere Slettestrand restaureres med nyt slynget forløb over cirka 600 meter.

Indenfor cirka 30 hektar forbedres de hydrologiske forhold, så udbredelsen af særligt naturtypen rigkær fremmes. Det opnås ved at hæve grundvandsstanden ved nedlæggelse af flere drængrøfter

Anlægsarbejde begynder i uge 20 ved Fosdalvej og Naturcenter Fosdalen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...