Erhvervsministeriets landdistriktspulje er åben for ansøgninger for i alt 11,5 mio. kr. til nye projekter i landdistrikterne og på de danske småøer. Med årets første ansøgningsrunde udmønter Landdistriktspuljen 6 mio. kr. til forsøgsprojekter, 3 mio. kr. til forsknings- og informationsprojekter og 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer.

Landdistrikternes Fællesråd mener, at Landdistriktspuljen er et vigtigt virkemiddel til at understøtte aktivitet og udvikling i de danske landdistrikter og på Danmarks øer.

- Når lokale projekter realiseres gennem Landdistriktspuljens midler, skabes erhvervsaktivitet og liv i de enkelte lokalsamfund. Dermed er puljen med til at sikre grundlaget for en bæredygtig udvikling i hele landet, siger Landdistrikternes Fællesråds næstformand Grethe Saabye, der også er formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen.

Størstedelen af midlerne er øremærket til projekter inden for temaet Faciliteter og aktiviteter, der samler landsbysamfundene, der skal følge op på Udvalget for levedygtige landsbyers anbefaling om, at staten med midler fra Landdistriktspuljen understøtter fastholdelse og etablering af fælles faciliteter til forenings- og fritidsliv, fælles mødesteder, begivenheder samt mulighed for deleøkonomiske løsninger i landsbyerne.

Også midlerne til forsknings- og informationsprojekter følger op på udvalget anbefalinger og temasættes til understøttelse af landsbyerne med fokus på anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer.

- Landdistriktspuljen giver et rigtig godt tilskud til, at lokale ildsjæle kan realisere deres ideer og gøre en forskel i deres lokalsamfund. Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen også i år prioriterer midler til at støtte aktiviteterne i landdistrikterne og på de små øer, udtaler erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse.

Vil man gerne have en bid af kagen, skal ansøgningen om at komme i betragtning med sit projekt være Erhvervsstyrelsen i hænde inden den 14. marts kl. 12.00.

Man finder ansøgningsskemaer og vejledninger på Liv og Land, der er en hjemmeside under Erhvervsstyrelsen, som omhandler landdistriktsudvikling.

Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde med støtte til forsøgsprojekter og projekter på de små øer åbner til sommer med ansøgningsfrist i efteråret.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...