Initiativgruppe håber på lokale kautionister, så højskole i Vester Thorup kan åbne næste år

VESTER THORUP: Luften emmer af forventninger forud for mødet i den tidligere efterskole i Vester Thorup. For hvor mange dukker mon op til det vigtige møde, der skal afklare, om der er lokal opbakning til at etablere en højskole med start 1. august 2019 og et forventet elevtal på 40. Mødet falder nemlig sammen med to andre i det lille lokalsamfund.

Men der er ingen grund til bekymring, for stolene i foredragssalen bliver fyldt op, og skolekredsens formand, Berit Johnsen, kan fortælle forsamlingen om tanker.

- Vi vil etablere en højskole med litteratur, musik og billekunst på skemaet, siger hun.

Allerede for halvandet år opstod ideen om en højskole, og der har med stor succes været afholdt flere mindre kurser og et idéværksted omkring fremtidens højskole. Nu er tiden inde til at etablere højskolen, der tager udgangspunkt i grundtvig/koldske traditioner, og hvor naturen spiller en stor rolle i skolens profil. Der skal afholdes længerevarende forårs- og efterårsophold, og desuden er planen at afholde sommerkurser for blandt andre seniorer.

- Målgruppen til de længerevarende skoleophold er folk mellem 18-30 år, og vi tror tiden er med os. Der er mange unge, der føler sig stressede efter gymnasiet, hvor det handler meget om karakterer. De har brug for en pause til at finde sig selv, og her er et højskoleophold givende. Vi har eksempler fra en nystartet højskole, Jyderup, der allerede har venteliste, siger Berit Johnsen, der sammen med en gruppe ildsjæle har arbejdet energisk på at få skolen etableret.

Der er langt mange frivillige timer i forarbejdet, og nu skal lokalbefolkningen give tilsagn om støtte, hvis det skal blive til mere end blot visioner. Og derfor er baggrunden for mødet at få områdets borgere til at kautionere for et beløb, som kan sikre Kulturministeriets godkendelse, så højskolen herefter kan begynde arbejdet med at tiltrække dels personale og elever.

Ifølge skolekredsen er der behov for en kaution på 2,5 millioner. Disse penge skal stilles som en garanti overfor Kulturministeriet, så skolen fra start kan få statstilskud. Stilles denne garanti ikke, er det umuligt at starte skolen, fastslår Anders Moltsen, der er medlem i den bestyrelse, som står bag initiativet omkring højskolen.

- En nystartet skole kan først få udbetalt starttilskud, når der er opnået i alt 960 kursusuger, og det vil betyde, at vi først får tilskud i februar 2020, hvilket vil medføre en negativ kassekredit på 2,3 millioner kroner. Stilles der derimod en garanti for statstilskuddet, er det muligt at få tilskuddet allerede pr. 1. september næste år, forklarer han.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...