Godt 50 medlemmer mødte op til Øland Golfklubs generalforsamling aften i Øland Medborgerhus. Formand Benny Bak aflagde en fyldig beretning og nævnte blandt andet, at klubbens førstehold fra denne sæson er rykket op i 5. division. Ud over to elitehold deltog klubben i regionsgolf med to hold.

Der var igen mange arrangementer med gæster fra andre klubber, hvor frivillige havde ydet en stor indsats for at skabe gode rammer for gæsterne.

Ombygningen med den tidligere ladebygning fortsatte i 2018 og solcelleanlægget kunne tages i brug i løbet af efteråret.

Næste etape med toiletter og køkken forventes færdig i løbet af året.

Der blev arbejdet aktivt på at sikre klubbens fremtid på finansiering, forsikring og fornyelse af maskiner til Greenkeepergården. Der er indkøbt el-greenklipper, rough klipper og en arbejdsvogn.

Banen har også gennemgået fornyelser og forbedringer i løbet af 2018 og den tørre sommer forårsagede kun få problemer.

Benny Bak takkede de mange frivillige for deres store indsats og understregede, at den frivillige indsats er en nødvendighed for klubbens drift.

Kasserer Erling Jensen fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 76.249 kr.

Der var nyvalg af Carsten Bruun Jensen og Henning Simonsen og genvalg af Kenneth Stiller. Benny Bak og Finn Nørmølle ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Carsten Bruun som formand, Henning Simonsen som næstformand, Lisbeth sekretær og Erling Jensen kasserer.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...