Frank Nielsen hædres med pris for sin mangeårige indsats

HAN HERRED: Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har i samarbejde med Klim Sparekasse uddelt Årets Hane for fjerde gang som en synlig anerkendelse af en ekstraordinær indsats til gavn for Liv i Lokalhistorien.

Det skete ved en sammenkomst i Klim Sparekasse, hvor direktør Henrik Agesen udtrykte glæde ved at være med til at påskønne det store arbejde, som udøves af de lokalhistoriske ildsjæle i sparekassens virkeområde.

Hæderen tilfaldt i år tidligere skoleinspektør Frank Nielsen, Fjerritslev, som i 1998-99 var formand for det udvalg, der fik til opgave at udarbejde Han Herred Sangbogen, der i de sidste knap 20 år har vundet indpas på hele egnen i både små og store sammenhænge. Ikke mindst takket være Sange ved havet – fællessang i solnedgangen ved Havbådehuset i Slettestrand, som på en særlig måde blev en hjertesag for Frank Nielsen. Ligeledes var han i mange år med til at tilrettelægge de populære Kend din egn-udflugter i samvirkets regi.

Samvirkets formand, Otto Kjær Larsen, uddybede indstillingen:

− Frank var straks med på idéen, da tanken om Sange ved havet opstod i 2013, og han har med største entusiasme været frontløber i alle seks sæsoner indtil nu. Han har således trukket et kæmpe læs med tilrettelæggelse af sangrepertoire, kontakter til musikere, hoteller og praktiske hjælpere. En levende reklamesøjle for Sange ved havet, hvor Frank har benyttet enhver lejlighed til at gøre opmærksom på denne populære sommeraktivitet. Det har i høj grad givet pote, når der kan være op til 400 sangglade mennesker på en enkelt aften ved Havbådehuset.

− Nu er det tid at give stafetten videre, og det kan Frank gøre med stor stolthed, glæde, taknemlighed og ro i sindet. For der er heldigvis et stærkt hold af frivillige klar til at tage stafetten op og føre Sange ved havet videre i den ånd, som det hele er forløbet i gennem de forløbne seks år.

Årets Hane er en keramikfigur, der er udformet af pottemager Rikke Kristensen, Thorup Strand, med inspiration fra hanen på elmøllen ved Mølleparken i Fjerritslev.

Prisen er tidligere tildelt Lis og Erling Jensen, Klim, i 2015. Ejgil Bodilsen, Fjerritslev, i 2016 og Lillian og Edwin Carstensen, Koldmose, i 2017.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...