Attrup Borgerforening har fået ny bestyrelse

ATTRUP: Hele 50 medlemmer havde takket ja til at deltage, da Attrup Borgerforening fredag 15. februar holdt sin årlige generalforsamling. I 2018 har borgerforeningen generelt haft stor opbakning til sine aktiviteter og arrangementer.

Som traditionen efterhånden byder indledtes aftenen med fællesspisning, hvortil en af områdets beboere, Torben Iversen, havde tilberedt sin lækre vildtgryde. Andre medlemmer bidrog med kager til kaffebordet senere på aftenen.

Per Iversen kunne i sin formandsberetning fortælle om nok et aktivt år i Attrup Borgerforening, som bl.a. bød på de faste arrangementer som sankthansaften på Attrup Havn, julebanko på Attrup Camping og sommerfest, hvor sidstnævnte samlede hele 60 deltagere på en smuk augustaften. Høje deltagerantal sås også ved fællesspisninger, bl.a. på Attrup Havnecafé, og populære var på samme vis de fem grillaftener i løbet af sommerperioden.

Aftenture til henholdsvis Aurikeldalen i maj og Han Herred Havbåde i september gav ligeledes mange en god oplevelse. Bestyrelsen oplevede fra mange medlemmer stor hjælpsomhed i årets gang, bl.a. ved arbejdsdag, ved juleudsmykning og ved opsætning og nedtagning af foreningens badebro på Attrup Havn. Per Iversen takkede alle for dette.

Attrup Borgerforening foretog i løbet 2018 to store investeringer, nemlig i et nyt højttaler-anlæg og en lukket trailer til opbevaring og transport af foreningens partytelte – indkøb, som var blevet muliggjorte ved hjælp af bevillinger fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jammerbugt Kommunes landdistriktsmidler og SE Vækstpulje Nyfors. Også disse tre sendtes alle en hjertelig tak.

Else Winther Bæk, Brian Jepsen og Gorm Graae var på valg til bestyrelsen, og alle fik og modtog genvalg, lige som også Birthe Stampe genvalgtes som suppleant. Den øvrige bestyrelse udgøres af Kim Christensen og Per Iversen.

Genvalgt som revisorer blev Hanne Odgaard Iversen og Orla Poulsen.

Attrup Borgerforenings næste arrangement finder sted 14. marts, hvor der indbydes til førstehjælpskursus.

Derefter er det op til bestyrelsen at lægge forårets og sommerens program. Et er dog sikkert: Attrup Borgerforening medvirker, når 3. etape af sommerens Tour de Jammerbugt løber af staben. Her er startbyen nemlig Attrup.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...