Han Herred Bogen 2019 udkommer 15. november med en række historiske artikler fra Vesløs i vest til Øland og Gjøl i øst

HAN HERRED: Så er tiden inde til dette års udgave af Han Herred Bogen, som udkommer torsdag 15. november. Han Herred Bogen 2019, som er den 24. årgang, er udgivet af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, stiftet 1984 og omfattende 24 kirkesogne fra Vesløs i vest til Øland i øst.

I sin beretning gør formand Otto Kjær Larsen, Ullerup ved Fjerritslev, et ophold ved, at Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum har skiftet daglig leder, idet Else K. Andersen har afløst Ellen Helvind efter ikke mindre end 33 år, mens Michael Binderup har overtaget formandsposten i Brygger P. Kjeldgaards Familiefond, der ejer og vedligeholder bygningerne.

I en artikel fortæller en række bidragydere om dengang, ”Fiskerne” 1977 blev filmatiseret til en tv-serie. Forfatteren Hans Kirk havde gennem sin mor familie på Kølbygård i Hunstrup, på Aggersborggård og flere andre gårde på egnen, mens han gennem sin far var forbundet med de Harboøre-fiskere, der udvandrede til Gjøl, herunder farbroren Niels og tanten Marie samt deres datter Maren. Ikke alle af dem var tilfredse med eller kunne se sig selv i romanen fra 1928, selv om de nok kunne se, at de havde stået model til den. Tv-serien blev filmet på en lang række lokaliteter på egnen, nemlig foruden Gjøl også Torslev, Attrup, Holmsø, Tranum Enge, Svinkløv, Vust og Løgstør.

Det kan være at forestille sig, hvor langt væk Øster Hans hovedby Brovst 1943 egentlig var fra uddannelse, udvikling og fremskridt. Men det gjorde nogle borgere noget ved under ledelse af førstelærer Chr. Knudsen fra stationsbyskolen. Nu ville de have en realskole, men der skulle startes med et forberedelseskursus, da ingen jo havde haft matematik, tysk og engelsk i grundskolerne. Det er i sommer afdøde Arne Sloth Kristoffersen, som selv var elev på den private realskole 1954-58, der fortæller dens historie i en artikel. I august 1943 startede 10 elever i præliminærklassen, så de nåede altså ikke at få forberedelseskurset med, men alligevel rykkede de alle året efter op i næste klasse efter prøver i 11 fag på 19 dage.

Afdøde journalist Kalle Kvist tager læserne med på ”strejftog gennem 1950’erne Fjerritslev”, og som man kan forestille sig, bliver det nærmest et gensyn med datidens ungdomsfilm i James Dean-traditionen.

Videre er der artikler om både Første og Anden Verdenskrig - den første med en tysk krigergrav i Tranum, den anden med undergrundshæren, der stod parat ved Befrielsen med 12 ventegrupper i Fjerritslev.

Vi læser om maleren Anders Norre fra Nørre Økse Enge, der blev en kendt Løkken-maler, om Øland-dæmningen, der fylder 100 år 15. juli næste år, og om Brovst Kommunes første borgmester fra 1970 og de næste 16 år Carl Nielsen, kendt som landmand med stærke LS-sympatier i 1950’erne og folketingskandidat for datidens højreparti De Uafhængige - ja, og så i kommunalpolitikken 1958-98 den ikke partipolitiske venlige samarbejdsformidler, der dog altid sagde sin mening lige ud.

Endelig læser vi om de ”stilfærdige” missionsfolk i Gøttrup, som tog deres ”kristendom alvorligt” og meget nødigt ville være ”til anstød for nogen”. Blev de udsat for spot, svarede de med ”et sørgmodigt suk, en tåre i øjet og et venligt håndtryk”, for de ”ville gerne bære et gran af Kristi lidelser”. Og blev nogle i samfundet uenige, ”blev de to parter stille og kærligt opfordret til at se anderledes på sig selv og modparten og på det aktuelle problem”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...